”Botezul în Apă: Principiul unei Vieți Noi”

images-7

Sunt multe întrebări legate de această temă care trebuie clarificate urgent, ca să nu fie comisă greșeala de a te boteza din motive greșite. Aceasta este cea mai importantă decizie a începutului credinței creștine. De aceea, însoțiți acești 21 de pași care vor clarifica toate îndoielile!

*Fa pasi fermi

1. Ce este Botezul în Apă? Botezul în Apă este despărțirea definitivă a omului  de viața lui pământească și începerea unei vieți noi ca un Creștin  complet. Este mai mult decât o ceremonie publică de convertire a unei persoane la Domnul Iisus , lucru care înseamnă că lumea este complet moartă pentru noi, prin  procesul de îngropare realizat prin Botez.  Renunțăm să mai avem în noi vechea natură păcătoasă. Cu alte cuvinte,  păcatul nu ne mai domină când murim față de el prin Botez. După Învierea Sa, Domnul Iisus i-a învățat pe ucenicii Lui despre importanța Botezului și  le-a dat o poruncă clară: ”Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.” (Matei 28:19)

2. De ce e nevoie  să fiu botezat(ă)? E important să fii botezat după ce a a avut loc căința, urmată de decizia de a abandona viața în păcat și acceptarea lui Iisus ca  Singurul Domn. Căința este  prima condiție pentru Botez. Avem cazuri în care persoanele sunt botezate  fără să existe căință;  nu sunt ”convertite” la Hristos, ci ”convinse” de El. ”Cel care crede și va fi botezat va fi mântuit, dar cel care nu va crede va fi condamnat.” (Marcu 16:16)

3.  De ce Botezul este făcut prin scufundare? Botezul în Apă înseamnă începutul unui mod de viață nou, căci apa este elementul mai natural pentru purificare. Botezul  prin scufundare totală în apă reprezintă îngroparea completă. Din acest motiv, Botezul este făcut  doar prin scufundare. ”Imediat după ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă. Și iată că cerurile erau deschise și L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind peste El.”(Matei 3:16)

*Sterge cu guma

4. Ce este căința? Căința este un sentiment de tristețe sau de greutate din cauza unei greșeli comise.  A înțelege ce este adevărata căință este foarte important pentru  fiecare creștin căci:

a. Păcătosul trebuie să-și recunoască păcatele. Acesta este primul pas pentru o căință sinceră și onestă: nimeni nu se poate căi pentru ceva ce nu recunoaște.

b.  Păcătosul trebuie să urască păcatul. Dacă păcătosul nu vede păcatul ca pe ceva dezgustător și odios, atunci  îl va comite din nou și va fi sclavul lui.

c. Păcătosul trebuie să abandoneze păcatul lui. Dacă nu întoarcem spatele păcatului acum, niciodată nu ne vom vedea eliberați de el. Nu ajută la nimic să ne gândim că triumfăm asupra păcatului, dacă el încă este practicat. De exemplu, uneori ne asociem cu oameni care nu împărtășesc credința noastră, și de obicei aceștia ajung să ne conducă pe drumuri greșite,  împreună cu ele. De aceea, chiar dacă rezistăm un timp, ajungem să cădem.

d. Păcătosul  trebuie să uite complet păcatul. Ultimul pas al căinței totale este  să uiți păcatul comis ca și cum niciodată  nu ar fi fost comis.

5. Care este momentul potrivit ca să fiu botezat(ă)?  Persoana decide să se boteze  în apă când își dă seama că modul ei de viață nu a fost corect în fața lui Dumnezeu și în consecință decide să înceapă o viață nouă cu Domnul Iisus.

6.  La ce vârstă  pot fi botezat(ă)?  Când persoana atinge o vârstă la care este conștientă să ia această decizie individuală;  în majoritatea cazurilor,  de la treisprezece ani în sus.

*Vârsta inocenței

7. Copiii mei pot fi botezați? O persoană este pregătită pentru Botez doar după ce are siguranța că s-a căit de păcatele ei și are credința în totalitate în Domnul Iisus. Din această cauză nu botezăm copii, pentru că Botezul  implică o căință totală  de păcate.  Cum poate un copil să se căiască de păcatele pe care nu le are?

Dacă un copil nu are  păcate, nu  e nevoie de căință.  Și dacă  nu e nevoie de căință, atunci nu este nevoie  nici de Botez.

Copiii trebuie să fie prezentați lui Dumnezeu, așa cum  este scris:

Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei.” (Marcu 10:16)

8. Am fost botezat(ă) în altă biserică și cred că a fost  un botez adevărat, e nevoie să fiu botezat(ă) din nou? Decizia că a fost un Botez adevărat are loc o singură dată, la fel cum e și cu moartea, pentru că o persoană  poate muri doar o singură dată în viață. Ca să îți răspunzi la întrebarea dacă Botezul  în Apă s-a realizat cu adevărat pentru tine,  trebuie să-ți analizezi viața și să te uiți la  roadele tale după Botez.

”Un pom bun nu poate face roade stricate și un pom stricat nu poate face roade bune.” (Matei 7:18-20)

9. Am fost botezat când eram copil, e nevoie să mă botez din nou? Botezul în Apă este percepția  propriilor păcate și în consecință căința pentru că au fost comise. Copiii  nu au capacitatea să facă asta.  Așa cum a fost  menționat la întrebarea 7, copiii trebuie să fie prezentați lui Dumnezeu. Dacă tu, ca adult, ai luat decizia să-ți abandonezi viața  în păcat pentru a-L accepta  pe Domnul Iisus, atunci  va trebui să te botezi.

*De câte ori e nevoie?

10. Am fost botezat(ă), dar am abandonat Prezența lui Dumnezeu, e nevoie să mă botez încă o dată? Dacă te-ai întors la viața din trecut în păcat, atunci va trebui să te botezi din nou, pentru că Botezul tău în Apă nu a fost  adevăratul Botez.

11. De câte ori  se poate boteza o persoană?  Adevăratul Botez are loc doar o dată. În unele cazuri,  poate fi băgată în apă de mai multe ori, pentru că natura veche încă este vie.

12. O persoană poate să fie mântuită fără să fie botezată? Așa cum  menționează Cuvântul lui Dumnezeu: ”Cel ce va crede și va fi botezat va fi mântuit, dar cel  care nu va crede va fi condamnat.” (Marcu 16:16) Totuși, dacă  o persoană se căiește de păcatele ei, Îl acceptă pe Domnul Iisus, dar imediat după aceea moare fără să fost botezată în apă, chiar așa ea va fi mântuită. Avem un exemplu foarte bun chiar în Biblie, și anume cazul hoțului de pe cruce, care era lângă Iisus. Conștient de moartea iminentă, el L-a recunoscut pe Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu și I-a cerut mântuirea. Domnul Iisus imediat a răspuns: ”Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine  în Rai!” (Luca 23:43).

Criminalul a fost mântuit, deși nu a fost botezat în apă, pentru că  exista o modalitate fizică  ca să facă asta. Dar de fapt, câte persoane mor așa? Dacă citești acest  lucru, chiar în acest moment(  exceptând faptul că ești la spital  sau într-o situație similară)  este oportunitatea ta ca să fii botezat (ă).

*Ambientul tau este nociv?

13. Încă îmi place să merg la petreceri, la discoteci și să ascult anumite  genuri de muzică.  Va trebui să abandonez aceste obiceiuri înainte să fiu botezat(ă)? Nu sfătuim persoanele să meargă în discoteci din cauza influențelor rele la care se expun,  cum ar fi abuzul de droguri, promiscuitate, etc.Totuși, în privința  petrecerilor și a muzicii, aceasta este o responsabilitate individuală, de a cântări dacă aceste lucruri aduc sau nu un beneficiu în relația ta cu Dumnezeu. E nevoie ca tu să analizezi dacă ambientul, muzica sau persoanele care sunt în jurul tău vor fi un risc (sau nu)  pentru mântuirea ta.

14.  Eu trăiesc împreună cu  partenerul (a) meu(mea) dar nu suntem căsătoriți,  voi putea să fiu botezat(ă) ? Acesta nu trebuie să fie un motiv care te va împiedica să fii botezat(ă)-există  diferite circumstanțe și motive  pentru ca persoanele să locuiască împreună. În schimb aceasta putea fi o oportunitate în care relația ta cu partenerul(a) poate să ia  o întorsătură pozitivă, prin căsătorie, așa cum Dumnezeu  poruncește:

”Să știți sigur că nici un om desfrânat sau necurat sau lacom, care este idolatru, n-are parte de moștenire în Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu.” (Efeseni 5:5)

15. Botezul înseamnă că eu îmi iau un angajament față Biserică?A fi botezat înseamnă că acum faci parte din Trupul lui Hristos și Biserica reprezintă Trupul lui Hristos. Angajamentul tău este să te menții mântuit și să-i evanghelizezi pe cei pierduți pentru Domnul Iisus Hristos și pentru asta vino regulat la Centrul de Ajutor Spiritual duminicile de dimineață,  miercurile, pentru a căuta  Duhul Sfânt și vinerile pentru a  folosi autoritatea asupra răului și în  acest fel vei trăi prin credință.

”Noi toți am fost botezați într-un singur Duh,într-un singur trup…” (1 Corinteni 12:13)

*Să fiu botezat înseamnă să-mi ofer viața 100% pentru Dumnezeu!

16. Va trebui să plătesc ca să fiu botezat(ă)?

Nu,  nu trebuie să plătești ca să fi botezat(ă) în apă.

17. Trebuie să devin zeciuitor(oare) înainte să fiu botezat(ă)?

Tu nu ești obligat să  fii zeciuitor înainte de botez, dar Cuvântul lui Dumnezeu spune:

Aduceți însă toate zeciuielile în vistierie, ca să fie hrană în Casa Mea. Puneți-Mă astfel la încercare, zice DOMNUL Oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerurilor și dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veți mai avea loc unde s-o țineți!” (Maleahi 3:10)

Fiind un zeciuitor fidel nu numai că Îl vei onora pe Dumnezeu(Căruia i-ai dat viața ta), dar  vei oferi altor persoane oportunitatea pe care tu ai avut-o. Decizia de a fi botezat(ă) arată că tu  îți oferi 100 la sută viața pentru Dumnezeu. De aceea,  ar trebui să fie o problemă să Îi restitui 10 la sută din ceea ce El îți dă?

18. Încă mă manifest la slujbe, pot să fiu botezat(ă)?

Dacă încă te manifești cu duhuri rele, asta arată că încă treci prin procesul de eliberare și va trebui să-ți deschizi inima pentru a-I permite lui Dumnezeu s-o elibereze. Diavolul este acuzator și mereu  te va acuza de păcatele tale. Totuși,  când ești botezat(ă), păcatele tale sunt spălate, adică, diavolul nu mai are muniții ca să le folosească împotriva ta. Acesta este un pas pozitiv pentru eliberarea ta totală și ceea ce trebuie să faci acum este să crezi. Asta niciodată nu va trebui să te împiedice să fii botezat(ă), din moment ce Botezul este o decizie personală de a începe o viață nouă, cu Domnul Iisus.

*Lupta cea bună a credinței

19. Faptul că sunt botezat face din mine ”un creștin născut din nou?”  Trebuie să ai grijă când folosești termenul”creștin născut din nou”.  S-a observat că mulți creștini folosesc acest termen  într-o formă religioasă, făcându-l să-și piardă semnificația adevărată.  Botezul în Apă este prima dintre mai multe decizii pe care o persoană va trebui să le ia ca să fie născută din Dumnezeu.  Ea trebuie să trăiască după Cuvântul lui Dumnezeu.

20.  Botezul poate garanta mântuirea mea? Botezul este primul pas pentru mântuirea ta. Totuși, după ce sunt botezate, unele persoane renunță la credința lor din cauza presiunilor cotidiene. Atunci, răspunsul este NU,  Botezul nu garantează mântuirea unei persoane.  Doar cine va persevera până la sfârșit va fi mântuit. Pentru a obține viața veșnică, toți trebuie să luptăm lupta cea bună a credinței,  așa cum apostolul Pavel menționează în 2 Timotei 4:7

M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința.”

21. Ce trebuie să fac după Botez? După ce Iisus a fost botezat, El a fost dus de Duh în deșert ca să fie ispitit de diavol. (Matei 4:1).  Ca să fim IMEDIAT ispitiți de diavol, era ultimul lucru la care ne puteam aștepta, odată ce  ne-am oferit viețile lui Dumnezeu prin Botez. Dar așa se întâmplă. Dacă decizia de a te boteza este adevărată și vine din inimă, asta îl face pe diavol să reacționeze.

Mesaj extras din Cartea ”Botezul în Apă: Principiul unei Vieți Noi”, de Episcop Julio Cesar 

sursa:google/parintelelucian.ro(preluare)
Anunțuri

Despre CRYSTAL

Lasă lumea să se desfășoare în fața ochilor tăi fără să încerci mereu să o înțelegi. Lasă relațiile să decurgă firesc, de vreme ce toate lucrurile se așază într-o ordine divină. Nu te strădui din răsputeri să înfăptuiești un lucru – pur și simplu lasă lucrurile să evolueze de la sine. Nu te obosi permanent să înțelegi oamenii. Când așteptările tale au fost înșelate, așa trebuia să se întâmple. Transformă-te într-un observator foarte fin, judecă mai puțin, ascultă mai mult. Acordă-ți timp pentru a-ți deschide mintea în fața fascinantului mister și a incertitudinii pe care cu toții o resimțim.
Acest articol a fost publicat în RELIGIE, SANATATE, Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s